Tack för den här tiden

augusti 9, 2013

I morgon lämnar jag formellt mina förtroendeuppdrag i Kävlinge kommun. Det har varit en fantastiskt rolig och inspirerande tid i mitt liv men nu är det dags att gå vidare mot annat. Efter drygt sex år som nämndsordförande i bildningsnämnden och ca tio år inom kävlingepolitiken känns det som ett bra tillfälle att lämna över till andra duktiga kävlingemoderater.

Jag kommer att sakna Kävlinge mycket. Den vanliga vardagen i det politiska sammanhanget och de spännande arbetsuppgifterna där naturligtvis men framför allt kommer jag och min familj att sakna alla fina vänner i och utanför politiken. Vi har bott i Skåne i tretton år och även om vi glädjs mycket åt flytten till Stockholm känns det lite vemodigt. Lite mer om min avgång kan du läsa på kävlingemoderaternas hemsida.

Den här bloggen har ju varit ett sätt för mig att kommunicera som politiker. Nu när jag lämnar politiken tar jag en paus med bloggen. Om och hur den eventuellt kan användas framöver ber jag få återkomma till längre fram. Tack för den här tiden.

Annonser

Kävlingemoderaternas uppfräschade hemsida

augusti 5, 2013

Under de senaste månaderna har en uppdatering av hemsidan varit prioriterat för Kävlingemoderaterna. En arbetsgrupp har jobbat med att utvckla en ny sida. Resultatet är verkligen finfint. Sidan uppdateras löpande och så snart något händer kan du följa med på hemsidan.

Sidan hittar du här.


Valberedningens förslag på nya moderata namn i Kävlinge

juni 3, 2013

En följd av att man bestämmer sig för att avgå är att någon annan tar över ens uppdrag. I dag har kävlingemoderaternas valberedning presenterat sitt förslag på ersättare för mig och det för mig sig en del andra förändringar.

Det känns väldigt bra att valberedningen föreslår Leif Skytte som ny ordförande i bildningsnämnden. Leif har varit en klok kollega under mina år som nämndsordförande, han är idag ordförande i socialnämnden. Uppdraget som ordförande där går enligt valberedningens förslag till Annsofie Turesson, idag vice ordförande i samma nämnd. Även det är en mycket bra nominering. Ny vice ordförande i socialnämnden föreslås Maria Karlberg bli, och hon känns lika trygg och bra.

Utöver detta nomineras Thomas Lövskog till ny ledamot i kommunstyrelsen och Ulf Nordström till ersättare. Marlene Hassel föreslås ta över som ersättare i lokala säkerhetsnämnden.

Jag är stolt och glad över att det är så duktiga, engagerade namn som föreslås ta över. Formellt kommer den moderata gruppen att nominera sina förslag vid ett extra gruppmöte inför budgetfullmäktiges möte den 10 juni, när också valen slutligen görs.

Läs gärna mer här:

http://www.moderat.se/pressmeddelande/valberedningens-forslag-ersattare-charlotte-lindblad


Ny ägare till JB Lödde

maj 31, 2013

Så kom då till sist ett besked om vad som ska hända med JB Lödde och JBs övriga verksamheter. Många rykten har varit i omlopp och vi på kommunen har också fått signaler om att avveckling av skolan i Löddeköpinge har varit ett tänkbart alternativ. Det känns bra att det inte blev så, verksamheten är uppskattad av både elever och föräldrar. JB har lyckats hitta en lösningar de allra flesta eleverna runtom i landet kan gå kvar i sina skolor, men där ägandet flyttas över till en rad andra friskoleaktörer.

JB Lödde och övriga grundskolor kommer framöver att drivas av AcadeMedia, som är Sveriges största fristående utbildningsaktör. AcadeMedia är en seriös aktör och deras verksamheter har gott rykte, så jag tror och hoppas att det kan bli riktigt bra.


Dags att gå vidare mot något nytt

maj 31, 2013

För en tid sedan meddelande jag mina kollegor inom kävlingepolitiken att jag kommer att lämna mina politiska uppdrag under sommaren. Efter dryga tolv fina år i Skåne har jag och min familj bestämt oss för att flytta tillbaka till Stockholm, där både jag och min man har våra rötter.

Det har varit ett svårt beslut. Vi har trivts oerhört bra i Kävlinge och Skåne men av olika skäl, både privata och yrkesmässiga, är det nu dags att ta nästa steg i livet. Vi flyttar i samband med skolstarten i höst och fram till den 10 augusti fullgör jag mina uppdrag som vanligt. Även här på bloggen kommer nog en del aktiviteter att synas. Vem som tar över efter mig är ännu inte klart, det beslutas på kommunfullmäktiges möte den 10 juni.

Jag ser fram emot förändringen med glädje och nyfikenhet men kommer naturligtvis att sakna vänner och kollegor i Skåne oerhört mycket. Den utveckling som skett i Kävlinge kommun under de senaste åren har varit mycket spännande att följa. Inom en rad områden, inte minst inom bildningsnämndens verksamheter, har vi satt kvaliteten i fokus på ett helt nytt sätt, något som börjat märkas alltmer. Jag är tacksam över att få ha varit med på den resan och ser fram emot att utifrån få följa det fortsatta arbetet.


Kävlinge klättrar rejält i de Öppna jämförelserna för skolan

april 10, 2013

I dag presenterade SKL sina Öppna jämförelser för grundskolan. Kävlinge kommun har klättrat från plats 97 förra året till plats 34 i år. Det känns naturligtvis mycket, mycket bra. Jämförelserna fokuserar tydligt på elevernas resultat, vilket ju faktiskt är det grundläggande uppdraget för skolan. Det är av den anledningen som vi från kommunens sida har valt att använda denna mätning när vi satte målet för Framtidens skola, kommunens utvecklingsarbete inom skolans område. Målet där är att kommunen ska finnas bland de 20 bästa skolkommunerna i landet. Visst känns det som om målet är inom räckhåll?

Jag är väldigt glad och stolt idag och kommunens duktiga pedagoger bjuds på god tårta i eftermiddag. Deras slit och engagemang har verkligen gett resultat. Det ska bli spännande att följa utvecklingen framöver, nu när bollen verkligen rullar åt rätt håll.

Läs mer om rankingen på Kävlinge kommuns hemsida.

Där kan du kan också läsa mer om utvecklingsarbetet Framtidens skola.


Värna det svenska friskolesystemet

april 8, 2013

Under socialdemokraternas kongress beslutade man att skärpa kommunernas möjlighet att stoppa planerade friskoleetableringar. Om ett sådant beslut blev verklighet skulle elevernas rätt att själva få fatta beslut om sin skolgång försämras kraftigt. Det vore mycket olyckligt både för den enskilda eleven och för det svenska skolväsendet i stort.

Socialdemokraterna är ett splittrat parti i frågan om friskolor men hos många socialdemokrater är skepticismen utbredd. Ofta ser man hur detta motstånd kombineras med ganska dåliga kunskaper om hur det svenska friskolesystemet faktiskt fungerar och om vad systemet faktiskt har haft för effekt på det svenska skolväsendet. Man har fortfarande en bild av hur friskolorna utarmar de kommunala skolorna och enbart gynnar de starkaste eleverna trots att det faktiskt är tvärtom.

Verena Näpel har i sin avhandling vid Universitetet i Mannheim studerat effekterna av det skolsystem som infördes i Sverige 1992. Hon visar att de elever som på pappret haft sämst förutsättningar (i korthet: kommer från socialt utsatta områden och bor i familjer med låga inkomster ) är de som har gynnats mest av det fria valet. För mig kommer Näpels resultat inte som någon överraskning. Systemet har ju medfört att eleverna aktivt har kunnat söka sig från en skola som inte fungerar, till en som faktiskt gör det. Tidigare har eleverna tvingats vara kvar i skolan i bostadsområdet, nu finns chansen att byta. Konkurrens främjar utvecklingen inom skolan precis som den gör på alla andra områden. För oss som tror på den fria marknadens kraft känns detta naturligt.

I Kävlinge kommun är det påtagligt hur kommunens kvalitetsarbete har fått sig en rejäl skjuts de senaste åren, inte minst efter det att konkurrensen från kommunens fristående skolor har ökat. Man ser också hur de elever som är kvar i de kommunala skolorna gynnas av friskoleetableringarna, eftersom resultaten stigit även i de kommunala verksamheterna. Detta handlar egentligen mindre om skolornas huvudmän och mer om valfriheten i sig. Det viktigaste för en elev som haft oturen att placeras i en dålig skola är ju inte att just få byta till en friskola, utan möjligheten att faktiskt få byta till en skola som fungerar. Om sedan den nya skolan är en fristående eller en kommunal skola är nog av mindre betydelse för de flesta elever och deras föräldrar.

Vi kan också läsa i den senaste PISA-undersökningen att Sverige, tillsammans med Norge, faktiskt har det minst segregerade skolsystemet av de 44 länder som har studerats. Studien visar också att segregationen inte har ökat sedan år 2000. Just motsatsen till det som många socialdemokrater hävdar alltså.

Jag ser med oro på besluten från den socialdemokratiska kongressen. Att lyfta makt från eleverna och deras föräldrar och flytta den till kommunpolitiker lär inte föra något gott med sig. Det finns tyvärr alltför många lokala politiker som ser som sin uppgift att i alla lägen värna och försvara den kommunala verksamheten snarare än att hävda elevernas rätt till en god utbildning. Det är ingen vild gissning att anta att dessa politiker slentrianmässigt kommer att avslå alla ansökningar som friskoleetableringar som kan tänkas nå deras kommuner. Det skulle vara ett steg åt fel håll, både för den enskilda elevens rätt till valfrihet och för skolans utveckling i sin helhet. Risken är också uppenbar att det är just i kommuner med svaga skolresultat som politikerna mest av allt skulle förhindra etableringen av friskolor, eftersom man skulle se detta som ett hot mot den befintliga verksamheten snarare än som en möjlighet att bidra till en förbättring av de egna skolornas resultat.

Det finns mycket kvar att utveckla inom den svenska skolan, både på lokal och nationell nivå. Att flytta makten från elever och föräldrar till lokala skolpolitiker vore dock ett stort steg i fel riktning. Låt oss hoppas att socialdemokraternas förslag stannar på kongressen.